Sezona 2018./2019.
28.08.2018


IMSS sezona 2018./19.

Basketbola treniņu sezona sākas no 2018. gada 3.septembra un ilgst  līdz 2019.gada 21. jūnijam.

 

!!! Vienreizējiem dalības maksājumiem tiek piemērota 10% atlaide no pilnas gada maksas ,kā arī  par otro un trešo bērnu ģimenē tiek piemērota 50% atlaide dalības maksai gadā. 

!!! Daudzbērnu ģimenēm – dalības maksu iemaksām individuāla pieeja.

Sezonas dalības aksa pirmsskolas vecuma bērniem sākot no 6 gadu vecuma sastāda EUR 280,00 par 2018./.2019.mācību gadu, kas iekļauj 2 treniņus nedēļā un dalības maksu  iespējams veikt:

 • 1.      Vienā maksājumā līdz 2018.gada 15.septembrim (t.i. EUR 28 x10 = EUR 280 – 10%= 252 EUR)
 • 2.      Divos maksājumos: sezonai uzsākoties par pirmo pusgadu līdz 2018. gada 15.spetembrim (t.i. EUR 28 x 5 = EUR 140)  un līdz 2019.gada 15. janvārim par otro pusgadu(t.i. EUR 28 x 5 = EUR 140)
 • 3.      Trijos maksājumos: sezonai uzsākoties līdz 2018. gada 15. septembrim par četriem mēnešiem (t.i. EUR 28 x 4 = EUR 112), līdz 2018. gada 15. janvārim par trīs mēnešiem (t.i. EUR 28 x 3 = EUR 84) un līdz 2019. gada 15. Martam par trim mēnešiem (t.i. EUR 28 x 3 = EUR 84).

Sezonas dalības maksa audzēkņu grupām no 1. 2. 3.klases

 !  !  !  !

sastāda EUR 280,00 par 2018./.2019.mācību gadu, kas iekļauj 2 treniņus nedēļā un dalības maksu  iespējams veikt:

 • 1.      Vienā maksājumā līdz 2018.gada 15.septembrim (t.i. EUR 28 x10 = EUR 280 – 10%= 252 EUR)
 • 2.      Divos maksājumos: sezonai uzsākoties par pirmo pusgadu līdz 2018. gada 15.spetembrim (t.i. EUR 28 x 5 = EUR 140)  un līdz 2019.gada 15. janvārim par otro pusgadu(t.i. EUR 28 x 5 = EUR 140)
 • 3.      Trijos maksājumos: sezonai uzsākoties līdz 2018. gada 15. septembrim par četriem mēnešiem (t.i. EUR 28 x 4 = EUR 112), līdz 2018. gada 15. janvārim par trīs mēnešiem (t.i. EUR 28 x 3 = EUR 84) un līdz 2019. gada 15. Martam par trim mēnešiem (t.i. EUR 28 x 3 = EUR 84).

!   !   !   ! 

 

sastāda EUR 360,00 par 2018./.2019.mācību gadu, kas iekļauj 3 treniņus nedēļā un dalības maksu  iespējams veikt:

 • 1.      Vienā maksājumā līdz 2018.gada 15.septembrim (t.i. EUR 36 x10 = EUR 360 – 10%= 324 EUR)
 • 2.      Divos maksājumos: sezonai uzsākoties par pirmo pusgadu līdz 2018. gada 15.spetembrim (t.i. EUR 36 x 5 = EUR 180)  un līdz 2019.gada 15. janvārim par otro pusgadu(t.i. EUR 36 x 5 = EUR 180)
 • 3.      Trijos maksājumos: sezonai uzsākoties līdz 2018. gada 15. septembrim par četriem mēnešiem (t.i. EUR 36 x 4 = EUR 144), līdz 2018. gada 15. janvārim par trīs mēnešiem (t.i. EUR 36 x 3 = EUR 108) un līdz 2019. gada 15. Martam par trīs mēnešiem (t.i. EUR 36 x 3 = EUR 108).

 

Sezonas dalības maksa audzēkņiem sākot ar 4.klasi un vecākiem sastāda EUR 415,00 par 2018./.2019.mācību gadu , kas iekļauj 4 treniņus nedēļā un dalības maksu iespējams veikt:

 • 1.      Vienā maksājumā līdz 2018.gada 15.septembrim (t.i. EUR 41,5 x10 = EUR 415 – 10%=373,50 EUR)
 • 2.       Divos maksājumos: sezonai uzsākoties par pirmo pusgadu līdz 2018. gada 15.spetembrīim(t.i. EUR 41,5 x 5 = EUR 207,50)  un līdz 2019.gada 15. janvārim par otro pusgadu(t.i. EUR 41,5 x 5 = EUR 207,50)
 • 3.      Trijos maksājumos: sezonai uzsākoties līdz 2018. gada 15. Septembrim par četriem mēnešiem (t.i. EUR 41,50 x 4 = EUR 166), līdz 2018. gada 15. janvārim par trīs mēnešiem (t.i. EUR 41,50 x 3 = EUR 124,50) un līdz 2019. gada 15. martam par trīsmēnešiem (t.i. EUR 41,50 x 3 = EUR 124,50).

Dalības maksa sedz:

-        Treniņu procesa izmaksas

-        Komandu dalības maksu Latvijas Jaunatnes Basketbola Līgā.

Dalības maksa neiekļauj :

-        Transporta izmaksas uz/no sacensībām

-        Tiesnešu izmaksas LJBL sacensībās

-        Starptautiskus turnīrus

 

Maksāšanas kārtība:

Maksājumā norādiet bērna vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un periodu, par kuru maksājat. 

BANKAS REKVIZĪTI:

Biedrība ,,Igora Miglinieka sporta skola”
Reģ. Nr. 40008182928
Swedbank LV28HABA0551031516753

 

Kā veikt maksājuma uzdevumu, lai var iesniegt VID kā attaisnotu izdevumu.

Maksājuma uzdevumā jānorāda bērna vārds uzvārds un personas kods.

Informējam, ka līdz ar izmaiņām likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli. ir noteikts vēl viens attaisnojošs izdevumu veids - bērnu interešu izglītība. Tas nozīmē, ka, sākot ar 2017. gadu, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju, nodokļu maksātāji varēs atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa arī no tās summas, kas šogad būs samaksāta par bērnu interešu izglītību. Tādēļ maksājot par bērnu interešu izglītību, jau šogad uzkrāt un saglabāt maksājumus apliecinošos dokumentus - čekus, kvītis, internetbankas izdrukas u.tml. Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim - attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).

Lūgums šo kārtību ievērot ar septembra maksājumiem.

 https://www.vid.gov.lv/lv/valsts-ienemumu-dienests-aicina-krat-attaisnojuma-dokumentus-par-bernu-interesu-izglitibu
 
      Atpakaļ